Projektowanie

W ramach projektowania nasza oferta zawiera:

1.Stałą organizację ruchu,

2.Czasową organizację ruchu,

– inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu w pasie drogowym i na terenie wewnętrznym,

– uzyskanie niezbędnych opinii od Zarządcy Drogi oraz Policji,

– zatwierdzenie projektu u Zarządzającego Ruchem,

– projekty organizacji na terenach wewnętrznych i w strefach ruchu

3. Projekty budowlane, wykonawcze oraz koncepcyjne

– koncepcje obsługi komunikacyjnej wraz z organizacją ruchu,

– projekty budowlane i wykonawcze: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków, pętli autobusowych, stacji paliw, MOP

– projekty zagospodarowania terenu,

– projekty przepustów,

– pomiary w terenie,

– komputerowe sprawdzanie przejezdności pojazdów na skrzyżowaniach i zjazdach,

– dokumentacje przetargowe,

– przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe,

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

– uzyskanie niezbędnych dokumentów urzędowych, opinii, uzgodnień, pozwoleń formalnoprawnych i decyzji – zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

– współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi.

UWAGA: gwarantujemy również wdrożenie uzgodnionych projektów organizacji ruchu i kompleksową budowę wykonanych projektów.

ND PROJEKT Dariusz Laszuk

Ceramiczna 20/106

03 – 126 Warszawa

NIP: 4960215865
604 125 579
ndprojektdl@gmail.com

 

Call Now ButtonZadzwoń